№ 133-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : упълномощаване членове на Общинска избирателна комисия Мездра, за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини в изборите за кмет на община и кметове на кметства – 2 тур на 03 ноември 2019 г. в община Мездра от печатница „Лито Балкан“ АД гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 113 А.

№ 132-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Мездра в местни избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година- втори тур

№ 131-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Мездра в изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г.

№ 130-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Мездра в местни избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година- втори тур

№ 129-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване на втори тур за кмет на община и кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Мездра.

№ 128 – МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : обявяване край на работата на изчислителен пункт към ОИК – Мездра

№ 127-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ първи тур 27.10.2019 г.

№ 126-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Произвеждане на  втори тур за КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА,  насрочен  за  03.11.2019 г.

№ 125-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Произвеждане на  втори тур за КМЕТ НА КМЕТСТВО с Моравица, община Мездра - втори тур 03.11.2019 г.

№ 124-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Произвеждане на  втори тур за КМЕТ НА КМЕТСТВО с Горна Кремена, община Мездра насрочени за 03.11.2019 г.

№ 123-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Eлисейна от първи тур 27.10.2019 г.

№ 122-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Боденец от първи тур 27.10.2019 г.

№ 121-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Крапец от първи тур 27.10.2019 г.

№ 120-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Оселна от първи тур 27.10.2019 г.

№ 119-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Дърманци секция № 062700021 от първи тур 27.10.2019 г.

№ 118-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране КМЕТ НА КМЕТСТВО Зверино - първи тур 27.10.2019 г.

№ 117-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране КМЕТ НА КМЕТСТВО Игнатица – първи тур 27.10.2019 год.

№ 116-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране КМЕТ НА КМЕТСТВО Брусен - първи тур 27.10.2019 г.

№ 115-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Долна Кремена секция № 062700020 от първи тур 27.10.2019 г.

№ 114-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване чрез жребий на поредните номера на кандидати за общински съветници от кандидатска листа на ПП „Обединена социалдемокрация“ получили еднакъв брой преференции в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. в община Мездра

Календар

Решения

  • № 153-МИ / 11.11.2019

    относно: предаване подлежащите на съхранение в общинската администрация изборни книжа на ОИК от изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и втория тур на изборите за кмет на община Мездра и кметства Горна Кремена, и Моравица.

  • № 152-МИ / 11.11.2019

    относно: създаване условия за работа на Общинската избирателна комисия Мездра до изтичане мандата на комисията.

  • № 151-МИ / 08.11.2019

    относно: заличаване на кандидат от кандидатската листа за общински съветници на Местна коалиция „АБВ“ (Земеделски народен съюз, Воля, АБВ) и обявяване на следващия от листата

всички решения