23.10.2022

Съобщение относно избирателната активност към 17:30 часа

             

Приложение

 

 

 

ОИК - МЕЗДРА

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО с. БОДЕНЕЦ

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

1

1

494

54

164

281

 

 

%

 

 

 

10,93%

33,20%

56,88%

 

 
23.10.2022

Съобщение относно избирателната активност към 12:30 часа

             

Приложение

 

 

 

ОИК - МЕЗДРА

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО с. БОДЕНЕЦ

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

1

1

494

54

164

 

 

 

%

 

 

 

10,93%

33,20%

0,00%

 

 
23.10.2022

Съобщение относно избирателната активност към 10:00 часа

             

Приложение

 

 

 

ОИК - МЕЗДРА

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО С. БОДЕНЕЦ

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

1

1

494

54

 

 

 

 

%

 

 

 

10,93%

0,00%

0,00%

 

 
23.10.2022

Съобщение

ОИК съобщава, че изборния ден в кметство с. Боденец е открит в 07:00 часа.

22.10.2022

Съобщение

Общинска избирателна комисия Мездра съобщава, че дежурните телефони на комисията при произвеждане на частични местни избори за кмет на кметство с. Боденец на 23.10.2022 год. са както следва:

0886500112

0886500122

22.10.2022

Списък упълномощени представители КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Приложение № 77-МИ-НЧ

СПИСЪК

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

нови и частични избори на 23.10.2022 г.

 (по чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

 

№ по ред, дата

Партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет

Упълномощени представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 Цветан Пламенов Трифоновски

(собствено, бащино, фамилно име)

 1/21.10.2022 год.

 

20.10.2022

Списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ

Приложение № 77-МИ-НЧ

СПИСЪК

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

нови и частични избори на 23.10.2022 г.

 (по чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

 

№ по ред, дата

Партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет

Упълномощени представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 ПП ГЕРБ

 Анета Цветанова Начева

(собствено, бащино, фамилно име)

 1/17.10.2022 год.

 

 

18.10.2022

Провеждане обучение на СИК

ОИК МЕЗДРА СЪОБЩАВА, че на  19.10.2022 год. от 17:30 часа в малката заседателна зала на 4 етаж в сградата на общинската администрация, ще се проведе обучение на членовете на СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Боденец на 23 октомври 2022 г. съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, т.4 от ИК.

14.10.2022

Упълномощени представители

ОИК МЕЗДРА съобщава на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че срокът за представяне в ОИК на списъците с упълномощените представители е до изборния ден - 22.10.2022г.

СПИСЪКА на упълномощените представители следва да бъде във формата посочен в Приложение № 77-МИ-НЧ от изборните книжа и да бъде представен на хартиен и технически носител.

14.10.2022

Регистрация на застъпници

ОИК Мездра ще регистрира застъпници на кандидатските листи и  ще издава  удостоверения  в срок до 22.10.2022Г.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа следва да се запознаят с приложимите решения на ЦИК. /решение№ 1080- МИ/12.09.2019 г., изменено и допълнено с решение № 212- МИ/10.06.2021г./ 

В ОИК се представят ЗАЯВЛЕНИЕ /прил. 72- МИ-НЧ/ от изборните книжа и ДЕКЛАРАЦИЯ от застъпника /прил. 74- МИ-НЧ/от изборните книжа.

14.10.2022

Oповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден за частични местни избори за кмет на кметство Боденец на 23 октомври 2022 г.

ОИК уведомява, че е осигурена е възможност за транспорт и помощ  за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването които не разполагат с автомобил.

Осигурен е дежурен автомобил от общинска администрация за придвижването им до секцията в изборния ден. 

- телефони, на които могат да се правят заявки за транспорт и помощ в изборния ден 091092521; 091092321 и GSM 0888788353;

- заявките са приемат от 7:00 ч. до 19:00 часа на 23.10.2022 год.

03.10.2022

Съобщение

ОИК МЕЗДРА уведомява, че:

1. Крайния срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е до 08.10.2022г.

2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес в срок до 08.10.2022 год.

03.10.2022

Съобщение

ОИК МЕЗДРА съобщава, че съгласно чл.464, т.10 от ИК и Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 23 октомври 2022 г., приета с Решение №1403-МИ от 09.09.2022 г. на ЦИК, предизборната кампания се провежда 20 дни преди изборния ден. За частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, който ще се проведе на 23 октомври 2022г. началото на предизборната кампания е 03 октомври 2022 г.

30.09.2022

Съобщение

Във връзка с изискването на т.41 от Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 23 октомври 2022 г.(приета с Решение №1403-МИ от 09.09.2022 г. на ЦИК), влезлите в сила Решения №167-ЧМИ/26.09.2022 г., №168-ЧМИ/26.09.2022 г., №169-ЧМИ/26.09.2022 г. и №170-ЧМИ/26.09.2022 г.,на ОИК Мездра и на основание чл. 87, ал.1, т.1 и т.14 във връзка с чл.464, т.13 от ИК, ОИК Мездра

Обявява  кандидатите за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, област Враца на 23 октомври 2022 г. както следва:

 1. ХРИСТО ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВСКИ с ЕГН ********** предложен от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“с номер в бюлетината 1 (едно).
 2. ЯНИЧКА МЕТОДИЕВА БЕБЕВА с ЕГН **********предложена от ПП „ГЕРБ“ с номер в бюлетината 2 (две).
 3. РОСЕН МИЛЧОВ ТОШЕВ с ЕГН ********** предложен от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“с номер в бюлетината 4 (четири).
 4. АНАТОЛИ МИТКОВ МИТЕВ с  ЕГН ********** предложен от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ с номер в бюлетината 3 (три).
17.09.2022

Съобщение

В съответствие с Указ № 234 от (обн., ДВ, бр. 72 от 09.09.2022 г.) на Президента на Република България ще бъде произведен частичен избор за кмет на с. Боденец, община Мездра, област Враца, на 23.09.2022 г.

Работното време на ОИК-Мездра е определено, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:00 часа.

- в неработни дни и в събота и неделя от 10:00 часа до 13:00 часа.

- в дните, в които изтичат определените от закона срокове, ОИК - Мездра ще приема документи до 17:00 часа.

17.09.2022

Съобщение

Общинска избирателна комисия Мездра уведомява, че  ще приема документи за регистрация  на партии, коалиции от партии, местни коалиции и  инициативни комитети за участие при произвеждане на частичен избор за кмет на с. Боденец на 23 октомври 2022 г., от 18.09.2022 г. до 17:00 ч. на  22.09.2022г. 

Приемането на документите се извършва всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в ОИК-Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, сградата на Община Мездра, ет.4 - малка заседателна зала.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 183-ЧМИ / 23.10.2022

  относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.

 • № 182-ЧМИ / 23.10.2022

  относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.

 • № 181-ЧМИ / 23.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.

всички решения