Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 156-МИ
Мездра, 23.04.2021

ОТНОСНО: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в Община Мездра, поради прекратяване пълномощията на общински съветник, поради несъвместимост

В Общинска избирателна комисия Мездра с вх. №  МИ-19-191/23.04.2021г. е постъпило заявление от Николинка Владимирова Кътовска чрез Общински съвет Мездра, с което същата заявява, че е назначена в общинска администрация Мездра, като заместник кмет и няма да положи клетва, като избран общински съветник в Общински съвет Мездра с Решение № 155-МИ/21.04.2021 г. на ОИК Мездра.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 4, предложение първо от ЗМСМА пълномощията на общински съветник се прекратяват при избирането му за заместник-кмет в съответната общинска администрация. Тази хипотеза е от категорията на безусловните основания за прекратяване пълномощията на общинския съветник, поради наличие на несъвместимост, за което законодателят е предвидил да се осъществи по реда на ал. 7 на чл. 30 от ЗМСМА без постановяване на изричен акт – решение на Общинската избирателна комисия /както това е уредено в процедурата по ал. 6/, а единствено издаването на решение, с което ОИК обявява за избран общински съветник следващия в листата кандидат.

След извършена служебна справка се установи, че Николинка Владимирова Кътовска и към момента изпълнява длъжността заместник кмет, на която е назначена в общинска администрация Мездра, което е основание за прекратяване на пълномощията й на основание  чл. 30, ал.4, т. 4 от ЗМСМА, поради несъвместимост и обявяване за избран общински съветник следващия в листата кандидат.

Разпоредбата на чл. 454 ал. 1 във вр. ал. 3 от Изборния Кодекс определя изрично реда, по който следва да бъде обявен следващ кандидат, а именно: според поредността на регистрираните кандидатите, получили мандат от общинската избирателна квота и включени в списък Б по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и във вр. чл. 454 ал. 1, чл. 453 ал. 5 и чл. 458, ал. 5 от Изборния кодекс и на основание чл. 30, ал. 4, т. 4  във вр. с ал. 7 от ЗМСМА, ОИК Мездра

Р Е Ш И:

           АНУЛИРА ИЗДАДЕНОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ на  Николинка Владимирова Кътовска , ЕГН: **** обявен с решение № 155 – МИ от 21.04.2021 г. от ОИК Мездра за избран общински съветник в Общински съвет Мездра от кандидатската листа на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ), поради прекратяване на пълномощията при избора му за заместник-кмет в общинска администрация Мездра.

          ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Община Мездра следващия кандидат от кандидатската листа на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) Тошко  Стоянов Стоянов, ЕГН: ****, на който да се издаде удостоверение - приложение № 98 - МИ от изборните книжа.

На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА решението на ОИК Мездра е окончателно.

           Решението да се публикува на интернет страницата на ОИК Мездра, както и да се обяви на таблото на ОИК Мездра в сградата на община Мездра.

         Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет                     гр. Мездра в тридневен срок от обявяването му, за сведение и изпълнение.  

 

Председател: Таня Цветанова Таушанова

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 23.04.2021 в 19:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № Решение № 158 / 19.08.2022

  относно: Констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство.

 • № 157-МИ / 09.05.2022

  относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в община Мездра, поради предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

 • № 156-МИ / 23.04.2021

  относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в Община Мездра, поради прекратяване пълномощията на общински съветник, поради несъвместимост

всички решения