Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 154-МИ
Мездра, 27.12.2019

ОТНОСНО: Сигнал от членовете на ПК ПУКИ към Общински съвет Мездра до ОИК – Мездра

В Общинска избирателна комисия Мездра е получен Сигнал от членовете на ПК ПУКИ към Общински съвет Мездра, регистриран с № МИ-19-171 от 19.12.2019 год. с изложени твърдения, че общинския съветник д-р Илиана Михайлова – Тихолова е подала декларация за несъвместимост пред органа по избора или назначаването от 09.12.2019 г., съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА. Същата е счетена от ПК ПУКИ към Общински съвет – Мездра за декларация с невярно съдържание поради деклариран сключен договор с Кмета на общината за наем № 810/13.11.2019 г.

След разглеждане на Сигнала и приложените документи към него – Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ от Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова и Договор за наем № 810/13.11.2019 година, Общинска  избирателна комисия - Мездра ОИК – Мездра констатира следното:

От така подадения сигнал не става ясно с какъв акт /доклад със заключение или решение/ ПК ПУКИ е завършила проверката по Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, нито относно това, дали Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова е уведомена за извършената проверка на комисията, съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ и Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г., обн., ДВ, бр. № 81 от 02.10.2018 г.

Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова е обявена за избрана като общински съветник в община Мездра с влязло в законна сила Решение на ОИК - Мездра № 127-МИ от 28.10.2019 г., а е встъпила в длъжност като такъв с полагането на клетва на 12.11.2019 г.

Съгласно чл. 34. ал. 5, т. 3 (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 7 от 2018 г., в сила от 1.12.2019 г. - бр. 21 от 2018 г.) Общинският съветник не може: да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

 

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗПКОНПИ: при заемането на висша публична длъжност, за която с Конституцията или със закон са установени несъвместимости, лицето подава пред органа по избора или назначаването или пред съответната комисия за лице по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 3 декларация за несъвместимост в едномесечен срок от заемането на длъжността, каквито действия са предприети от лицето.

 

 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗПКОНПИ „Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на Декларацията – 09.12.2019 год. да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това пред органа по избора или назначаването. Към момента Общинска избирателна комисия счита, че едномесечния срок за отстраняване на несъвместимостта не е изтекъл.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във вр с чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗПКОНПИ и Решение № 1685-МИ от 20.11.2019г на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Мездра

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА на д-р Илиана Михайлова – Тихолова избрана за общински съветник и отхвърля така подадения сигнал с вх. № МИ-19-171/19.12.2019 година, от членовете на ПК ПУКИ към Общински съвет Мездра като незаконосъобразен;

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца по реда на              чл. 459 от Изборния кодекс чрез ОИК – Мездра.

Председател: Таня Цветанова Таушанова

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 27.12.2019 в 19:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 157-МИ / 09.05.2022

  относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в община Мездра, поради предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

 • № 156-МИ / 23.04.2021

  относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в Община Мездра, поради прекратяване пълномощията на общински съветник, поради несъвместимост

 • № 155-МИ / 21.04.2021

  относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в Община Мездра, поради предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, избран за народен представител

всички решения