Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Мездра, 28.10.2019

ОТНОСНО: избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ първи тур 27.10.2019 г.

Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 420 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА
 3. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 21
 4. Мандатите за общинските съветници по т. 3 се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

Ном. бюл. Наименование на партията или коалиция Брой мандати
43 ПП ГЕРБ 4
56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5
60 ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 1
68 Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) 4
69 Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) 2
70 Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) 2
71 Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) 3

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:

 •  Румен Василев Серафимов
 • Росен Богданов Николов

5. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва: 

 номер в бюлетината Наименование на партия, колаиция или местна коалиция № в подр ежда нето Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата № на списъка Брой предпо читания
43 ПП ГЕРБ 1 Яна Венелинова Нинова А 434
2 Венета Иванова Петрова А 149
3 Тихомир Георгиев Илчев А 126
4 Ивайло Тошев Тодоров Б 83
5 Ивайло Цолов Тошев Б 82
6 Николай Христофоров Христов Б 17
7 Тихомир Володиев Тошев Б 36
8 Иван Кръстев Иванчев Б 43
9 Грегор Владиславов Данков Б 69
10 Тони Георгиева Яшова Б 86
11 Венцислав Георгиев Горанов Б 64
12 Христинка Василева Минова Б 32
13 Николай Христов Несторов Б 48
14 Галя Конова Цокова Б 9
15 Рени Александрова Влахова Б 30
16 Ерика Петрова Йончовска Б 48
17 Веселин Иванов Веселинов Б 81
18 Иван Христов Иванов Б 24
19 Николай Хинков Рашев Б 7
20 Красинка Николаева Николова Б 34
21 Цветан Бойчев Иванов Б 50
56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 Генади Събков Събков А 652
2 Косто Томов Костов А 181
3 Галя Василева Георгиева А 170
4 Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова Б 99
5 Веселин Валентинов Петров Б 56
6 Силвия Иванова Петкова Б 138
7 Наталия Христова Цветкова Б 64
8 Ивайло Ямандиев Михайлов Б 44
9 Гергана Руменова Петрова Б 133
10 Митка Георгиева Лечева Б 101
11 Мария Любомирова Божидарова Б 66
12 Лилия Любенова Николова Б 27
13 Владимир Руменов Шополов Б 35
14 Десислава Стефанова Димитрова Б 111
15 Александър Емилов Кръстев Б 27
16 Мая Николаева Кръстарска-Манчовска Б 18
17 Трифон Петров Иванов Б 32
18 Нели Петкова Стоянова Б 77
19 Никодим Иванчов Нанов Б 111
20 Владимир Цеков Цеков Б 19
21 Зоя Йосифова Цветкова Б 64
60 ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 1 Йордан Тодоров Гергов А 85
2 Николай Пешев Джанабедски А 85
3 Илонка Йорданова Цоновска А 75
4 Дарина Велева Христова А 62
5 Татяна Мицева Ангелова А 45
6 Красимир Алипиев Воденичарски Б 17
7 Бистра Любенова Цолова Б 8
8 Владимир Христов Петков Б 26
9 Юли Цветков Пухалски Б 5
10 Десислава Николаева Георгиева Б 10
11 Красимира Димитрова Йотова Б 0
12 Николай Красимиров Трифонов Б 8
13 Румен Василев Серафимов Б 0
66 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 1 Даниела Димитрова Стефановска А 29
2 Деян Пламенов Маринов А 11
3 Цветан Матов Йолашки А 8
4 Ирена Данаилова Иванова Б 3
5 Пламен Владимиров Павлов Б 1
6 Иван Филипов Симеонов Б 2
68 Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) 1 Иван Аспарухов Цанов А 521
2 Мирослав Иванов Аспарухов А 249
3 Георги Валентинов Иванов Б 66
4 Мариянка Костова Дилкова Б 32
5 Катя Ангелова Йотова Б 45
6 Николинка Владимирова Кътовска Б 82
7 Тошко Стоянов Стоянов Б 35
8 Преслав Василев Христов Б 39
9 Виолина Божидарова Иванова Б 60
10 Наталия Иванова Луканова Б 24
11 Велислава Илиева Маринова Б 122
12 Йорданка Милчева Иванова Б 50
13 Евгени Димитров Йоловски Б 35
14 Магдалена Венкова Динкова Б 107
15 Величка Красимирова Маринова-Василева Б 19
16 Антон Емилов Асенов Б 58
17 Тамара Петрова Нетева Б 14
18 Цветелина Ангелова Стоянова Б 41
19 Владимир Янакиев Пенчев Б 66
20 Денислав Йотов Николов Б 23
21 Нели Ивайлова Минева Б 68
69 Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) 1 Христина Виолетова Стоянова А 341
2 Надежда Илиева Йорданова А 114 
3 Владимир Христов Найденов А 77
4 Мария Ивова Тодорова А 72
5 Веселина Стоянова Босилкова-Симеонова Б 15
6 Соня Петрова Пешкова Б 43
7 Калина Господинова Христова Б 7
8 Дана Димитрова Венчева Б 16
9 Зорница Любенова Младенова Б 16
10 Красимира Иванова Петкова Б 46
11 Ивалина Райкова Лазарова Б 6
12 Геновева Ивайлова Василева Б 15
70  Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) 1 Радослав Илиев Маринов А 251
2 Десислава Цветомирова Костова А 198 
3 Венелин Димитров Кръстев А 166
4 Росен Богданов Николов Б 1
5 Йорданка Петрова Стефанова Б 8
6 Красимир Стоянов Иванов Б 47
7 Поля Миткова Георгиева Б 26
8 Валентин Стоянов Ганчев Б 31
9 Илиана Иванова Елезова Б 24
10 Мариана Тошкова Лашкова Б 21
11 Мария Николаева Цинзова Б 34
12 Венцислав Георгиев Вутов Б 15
71 Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) 1 Каролина Симеонова Кьолер А 400
2 Мирчо Маринов Мирчев А 299
3 Красимир Василев Стефанов А 208
4 Христо Любенов Михайловски А 139
5 Жанета Петрова Вутова Б 31
6 Камелия Кръстева Татарска Б 20
7 Кристиан Радев Николов Б 24
8 Ива Борисова Ценова Б 20
9 Силвия Цолова Костова Б 6
10 Венислава Красимирова Илиева Б 5
11 Александър Сашов Сайков Б 64

 

Според Решение № 114-Ми/28.10.2109 г.  за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания:

Партия ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и преференции 85:

 1. Йордан Тодоров Гергов
 2. Николай Пешев Джанабедски

6. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим ЕГН/ЛНЧ
1 Венета Иванова Петрова ПП ГЕРБ ******
2 Веселин Валентинов Петров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ******
3 Галя Василева Георгиева БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ******
4 Генади Събков Събков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ******
5 Георги Валентинов Иванов Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) ******
6 Десислава Цветомирова Костова Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) ******
7 Ивайло Тошев Тодоров ПП ГЕРБ ******
8 Иван Аспарухов Цанов Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) ******
9 Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ******
10 Йордан Тодоров Гергов ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ******
11 Каролина Симеонова Кьолер Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) ******
12 Косто Томов Костов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ******
13 Красимир Василев Стефанов Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) ******
14 Мариянка Костова Дилкова Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) ******
15 Мирослав Иванов Аспарухов Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,ВОЛЯ) ******
16 Мирчо Маринов Мирчев Местна коалиция НДСВ (Земеделски съюз Ал. Стамболийски, НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) ******
17 Надежда Илиева Йорданова Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) ******
18 Радослав Илиев Маринов Местна коалиция Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака) ******
19 Тихомир Георгиев Илчев ПП ГЕРБ ******
20 Христина Виолетова Стоянова Местна коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (НФСБ, БДС РАДИКАЛИ) ******
21 Яна Венелинова Нинова ПП ГЕРБ ******

Решението на ОИК Мездра  подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Таня Цветанова Таушанова

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 29.10.2019 в 11:30 часа

Свързани решения:

136-МИ/31.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № Решение № 158 / 19.08.2022

  относно: Констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство.

 • № 157-МИ / 09.05.2022

  относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в община Мездра, поради предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник.

 • № 156-МИ / 23.04.2021

  относно: Обявяване избора на следващия в листата на Местна коалиция АБВ (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВОЛЯ) кандидат за общински съветник в Община Мездра, поради прекратяване пълномощията на общински съветник, поради несъвместимост

всички решения