Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 183-ЧМИ
Мездра, 23.10.2022

ОТНОСНО: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.1 и Решение №1460-МИ от 21 октомври 2019 и Решение №283-МИ от 22 юни 2021 год. на ЦИК, ОИК-Мездра

РЕШИ :

Определя Татяна Цветанова Маринова, Ива Кирова Кирова и Христина Христова Петкова, да подпишат протокола за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство  Боденец,  произведен на  23 октомври 2022 г.

Упълномощава Татяна Цветанова Маринова – член на ОИК Мездра, да предаде на Териториално звено ГРАО - Враца на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство  Боденец,  произведен на  23 октомври 2022 г. в срок до 26.10.2022 год.

 

 Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.  

Председател: Диана Цветанова Павлова

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 23.10.2022 в 22:56 часа

Календар

Решения

  • № 183-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.

  • № 182-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.

  • № 181-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.

всички решения