№ 183-ЧМИ / 23.10.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.

№ 182-ЧМИ / 23.10.2022

ОТНОСНО : Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.

№ 181-ЧМИ / 23.10.2022

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.

№ 180-ЧМИ / 22.10.2022

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на партия Коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, насрочен за 23 октомври 2022 г.

№ 179-ЧМИ / 22.10.2022

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Боденец на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, насрочен за 23 октомври 2022 г.

№ 178-ЧМИ / 22.10.2022

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на член на секционна избирателна комисия (СИК) в частични местни избори за кмет на кметство Боденец на 23.10.2022 година

№ 177-ЧМИ / 19.10.2022

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Боденец на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, насрочен за 23 октомври 2022 г.

№ 176-ЧМИ / 19.10.2022

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на партия ГЕРБ в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, насрочен за 23 октомври 2022 г.

№ 175-ЧМИ / 17.10.2022

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК, който съвместно с представител на общинска администрация Мездра, ще предаде бюлетини, протоколи, печат и др. изборни книжа на СИК за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Боденец насрочен на 23 октомври 2022 г.

№ 174-ЧМИ / 17.10.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на двама членове на ОИК, които съвместно с представител на общинска администрация Мездра и упълномощен представител на печатницата изпълнител, да получат хартиените бюлетини за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Боденец, насрочен на 23 октомври 2022 г.

№ 173-ЧМИ / 17.10.2022

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в частични местни избори за кмет на кметство Боденец на 23.10.2022 година

№ 172-ЧМИ / 06.10.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на образец на бюлетина за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Боденец насрочен на 23 октомври 2022 г.

№ 171-ЧМИ / 26.09.2022

ОТНОСНО : Разглеждане на предложение за състава на СИК и вземане на решение за назначаването му при провеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, област Враца, насрочен на 23 октомври 2022 г.

№ 170-ЧМИ / 26.09.2022

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидат в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра, насрочен на 23 октомври 2022 г. на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

№ 169-ЧМИ / 26.09.2022

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидат в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра, насрочен на 23 октомври 2022 г. на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

№ 168-ЧМИ / 26.09.2022

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидат в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра, насрочен на 23 октомври 2022 г. на ПП „ГЕРБ“

№ 167-ЧМИ / 26.09.2022

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидат в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра, насрочен на 23 октомври 2022 г. на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“

№ 166-ЧМИ / 22.09.2022

ОТНОСНО : Регистриране на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра насрочен на 23 октомври 2022 г.

№ 165-ЧМИ / 21.09.2022

ОТНОСНО : Регистриране на ПП „ГЕРБ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра насрочен на 23 октомври 2022 г.

№ 164-ЧМИ / 21.09.2022

ОТНОСНО : Регистриране на Коалиция „БСП за България“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра насрочен на 23 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 183-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.

  • № 182-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.

  • № 181-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.

всички решения