Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 295-МИ
Мездра, 13.02.2017

ОТНОСНО: Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 г.

На 01.02.2017 г. в ОИК – Мездра е постъпило писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 г. с приложено копие от Споразумение от 11.01.2017 година, одобрено от Районен съд Мездра във връзка с НОХД  № 15 / 2017 година, за произнасяне  по компетентност. 

 

ОИК – Мездра разгледа предоставената информация от Централната избирателна комисия и

 

РЕШИ:

 

Да се изисква от Районен съд Мездра,  извлечение - заверен препис от акта на съда по НОХД  №15/2017 - Споразумение от 11.01.2017 година.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.  

Председател: Иво Петров Францов

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 13.02.2017 в 16:20 часа

Календар

Решения

  • № 296 – МИ / 22.02.2017

    относно: Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 година

  • № 295-МИ / 13.02.2017

    относно: Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 г.

  • № 294-МИ / 28.09.2016

    относно: Становище по административно дело 9120 /2016 г. по описа на Върховен административен съд, петчленен състав- 1ва колeгия, насрочено за 06.10.2016г.

всички решения