Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 234 – МИ
Мездра, 29.10.2015

ОТНОСНО: Обявяване резултатите от гласуването за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Общинската избирателна комисия на основание чл 87 ал.  1 т. 26  от ИК във вр. с чл. 453 и 454 от ИК, въз  основа на получените данни от протоколите на СИК

 

РЕШИ:

 1. Обявява резултатите от гласуването за общински съветници

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници 21

Сума от всички действителни гласове:10612

Частното е: 10612/21=505,333333333333

Общинската избирателна квота е 506 гласа

Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА

Партии и коалиции, участващи в разпределението на мандатите:

№ бюлетина

Наименование на партията или коалицията

Брой Гласове

5

ПП ГЕРБ

1905

11

ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС - ИМА БЪДЕЩЕ ЗА МЕЗДРА

865

15

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

1300

18

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

2417

22

НАРОДЕН СЪЮЗ

961

 

Брой мандати за разпределяне между партии и коалиции: 21

 

Сума от гласовете на партиите, участващи в разпределението на мандатите:7448

Квотата на Хеър е: 7448/21=354,666666666667

 

№ бюлетина

Брой гласове

Частно/Брой мандати

Остатък

Мандат по остатък

Мандат по жребий

Общ брой мандати

Дължина на листата

Брой общ. съветници

18

2417

6

0,81485

1

0

7

21

7

22

9611

2

0,709586

1

0

3

16

3

15

1300

3

0,665414

1

0

4

15

4

11

865

2

0,43891

0

0

2

15

2

5

1905

5

0,371241

0

0

5

21

5

 

 

 

 1. Обявява класирането на кандидатите за общински съветници според

преференцийте

КЛАСИРАНЕ СПОРЕД ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Общинска избирателна квота(ОИК): 506; 7 процента от ОИК: 36

Кандидат No 5 ПП ГЕРБ

 

Брой действителни гласове за този кандидат 1905; Брой избрани ОС: 5

СПИСЪК А

 

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

1

Ивайло Тошев Тодоров

802 (753)

158,5

1

да

2

Ивайло Цолов Тошев

211

41,7

5

да

3

Десислава Цветомирова Костова

187

36, 96

10

да

4

Яна Венелинова Нинова

113

22, 33

2

да

5

Надежда Илиева Йорданова

81

16,01

3

да

6

Татяна Янчева Петкова

75

14,82

8

не

7

Галина Илиева Лещарска-Младенова

69

13, 64

6

не

8

Цанко Иванов Петков

48

9,49

9

не

9

 Васил Христов Генов

39

7,71

18

не

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

Б

 

 

 

 

 Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

10

Веселина Стоянова Босилкова-Симеонова

35

6, 92

4

не

11

 Тихомир Володиев Тошев

31

6,13

7

не

12

Геновева Тодорова Тодорова-Монкова

21

4,15

11

не

13

Грегор Владиславов Данков

32

6, 32

12

не

14

 Галя Конова Цокова

15

2,96

13

не

15

Мариела Михайлова Горанова

32

6, 32

14

не

16

Калина Господинова Христова

27

5, 34

15

не

17

Красимир Любомиров Мишев

18

3,56

16

не

18

Виолета Христова Георгиева

13

2, 57

17

не

19

 Иван Николаев Прокопиев

28

5, 53

19

не

20

Иван Георгиев Цанов

17

3,36

20

не

21

 Христо Маринов Николовски

11

2,17

21

не

 

 

Кандидат No 11 ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС - ИМА БЪДЕЩЕ ЗА МЕЗДРА

Брой действителни гласове за този кандидат 865;  Брой избрани ОС: 2

СПИСЪК А

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

1

Каролина Симеонова Кьолер

338 (230)

66,8

1

да

2

Мирчо Маринов Мирчев

177

34,98

6

да

3

Венислав Весков Петков

82

16,21

8

не

4

Седефка Борисова Петкова

71

14,03

4

не

5

Росица Георгиева Тодорова

65

12,85

11

не

6

Жанета Петрова Вутова

56

11,07

3

не

 

СПИСЪК Б

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

7

Манол Кирилов Манолов

14

2,77

2

не

8

Галин Нинчев Симеонов

8

1,58

5

не

9

Илонка Йорданова Цоновска

13

2,57

7

не

10

Стилиян Йорданов Николчов

14

2,77

9

не

11

Янислав Константинов Костов

10

1,98

10

не

12

Виктор Дилянов Цанов

0

0

12

не

13

Илиян Ивайлов Илиев

7

1, 38

13

не

14

Петя Асенова Александрова

3

0,59

14

не

15

Милена Кирилова Милкова

7

1,38

15

не

 

Кандидат No 15 ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Брой действителни гласове за този кандидат 1300; Брой избрани ОС: 4

СПИСЪК А

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

1

Николинка Владимирова Кътовска

613 (579)

121,15

1

да

2

Мирослав Иванов Аспарухов

125

24,7

4

да

3

Дилян Иванов Маринов

109

21,54

15

да

4

Наталия Иванова Луканова

72

14,23

5

да

5

Поля Феодорова Цветкова

70

13,83

6

не

6

Тошко Стоянов Стоянов

69

13,64

2

не

7

Анелия Иванова Михайлова

65

12,85

8

не

 

СПИСЪК Б

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

8

Веселка Петкова Павлова

24

4,74

3

не

9

Елеонора Вячеславова Бутакова

19

3,75

7

не

10

Йоло Николов Николов

25

4,94

9

не

11

Благовеста Станиславова Пешева

30

5,93

10

не

12

Цанко Павлов Цанев

1

0,2

11

не

13

Нели Ивайлова Минева

28

5,53

12

не

14

Георги Здравков Георгиев

19

3,75

13

не

15

Моника Мирославова Иванова

31

6,13

14

не

 

Кандидат No 18 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Брой действителни гласове за този кандидат 2417; Брой избрани ОС: 7

СПИСЪК А

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

1

Генади Събков Събков

1110 (1052)

219,37

1

да

2

Венелин Димитров Кръстев

176

34,78

8

да

3

Гергана Руменова Петрова

142

28, 06

6

да

4

Галин Венков Тошков

134

26, 48

18

да

5

Ангел Борисов Йорданов

132

26, 09

4

да

6

Илиана Йорданова Михайлова- Тихолова

110

21,74

2

да

7

Митка Георгиева Лечева

86

17, 00

13

да

8

Катя Ангелова Йотова

66

13, 04

21

не

9

Данаил Стефчов Димитров

61

12, 06

5

не

10

Наталия Христова Цветкова

61

12, 06

9

не

11

Стефчо Петров Симеонов

54

10,67

15

не

12

Ивайло Ямандиев Михайлов

53

10,47

17

не

13

Добромир Александров Александров

40

7,91

11

не

 

СПИСЪК Б

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

14

Делян Василев Дамяновски

33

б,52

3

не

15

Владимир Цеков Цеков

31

6,13

7

не

16

Николай Баев Кунев

20

3,95

10

не

17

Пепи Димитров Кръстев

32

6,32

12

не

18

Данаил Димитров Сираков

14

2,77

14

не

19

Ива Димитрова Гичева

13

2,57

16

не

20

Диана Вячеславова Вутова

17

3,36

19

не

21

Никола Данков Христов

32

6,32

20

не

 

Кандидат No 22 НАРОДЕН СЪЮЗ

Брой действителни гласове за този кандидат 961; Брой избрани ОС: 3

СПИСЪК А

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

1

Георги Валентинов Иванов

227(199)

44,86

1

да

2

Огнян Христов Петров

190

37,55

10

да

3

Димчо Динов Йотов

122

24,11

3

да

4

Галина Богданова Петрова

91

17,98

2

не

5

Стоил Любомиров Радовенски

63

12,45

6

не

6

Искрен Красимиров Стефанов

46

9,09

4

не

7

Дилян Левчов Лашков

42

8 ,30

12

не

8

Валери Георгиев Вълканин

39

7,71

11

не

 

СПИСЪК Б

Номер по ред

 Имена

 Префе-
 ренции

% от
ОИК

Номер в лист.

Избран за ОС

9

Евгени Димитров Йоловски

32

6,32

5

не

10

Мариана Спасова Мерджанова

33

6,52

7

не

11

Николай Данчов Иванов

23

4,55

8

не

12

Дилян Йотов Дилов

11

2,171

9

не

13

Жоро Николов Тодоров

20

3,95

13

не

14

Любен Данаилов Цинцарски

18

3,56

14

не

15

Явор Венциславов Вацов

2

0,4

15

не

16

Христо Любенов Михайловски

2

0,4

16

не

Решението на ОИК Мездра  подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Иво Петров Францов

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 30.10.2015 в 18:00 часа

Свързани решения:

291-МИ/23.06.2016

Календар

Решения

 • № 296 – МИ / 22.02.2017

  относно: Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 година

 • № 295-МИ / 13.02.2017

  относно: Писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-44 / 27.01.2017 г.

 • № 294-МИ / 28.09.2016

  относно: Становище по административно дело 9120 /2016 г. по описа на Върховен административен съд, петчленен състав- 1ва колeгия, насрочено за 06.10.2016г.

всички решения