Общинска избирателна комисия Мездра


РЕШЕНИЕ
№ 163-ЧМИ
Мездра, 21.09.2022

ОТНОСНО: Регистриране на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра насрочен на 23 октомври 2022 г.

В Общинска избирателна комисия-Мездра е постъпило заявление от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, подписано от  Румен Маринов Йончев в качеството му на представляващ партията, чрез пълномощника Евгени Димитров Йоловски заведено под №1/19.09.2022 г. в регистъра на партиите/коалициите за участие в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец в община Мездра, насрочен на 23 октомври 2022 г. (Приложение № 42-МИ-НЧ от изборните книжа).

Към заявлението са приложени следните документи:

  1. Копие от пълномощно, издадено от Румен Маринов Йончев в полза на Евгени Димитров Йоловски.

Партията е допусната за участие в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, насрочен за 23.10.2022 год. с Решение №1433-МИ/16.09.2022 год. на ЦИК

Общинска избирателна комисия Мездра извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния кодекс (ИК).

Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за регистрация на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, насрочен на 23 октомври 2022 г.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 464, ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1433-МИ София, 16 септември 2022 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Мездра

Р Е Ш И:

 РЕГИСТРИРА  ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в частичния избор за кмет на кметство с.Боденец в община Мездра, насрочен на 23 октомври 2022 г. 

Решението  подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Диана Цветанова Павлова

Секретар: Георги Тодоров Давидков

* Публикувано на 22.09.2022 в 13:14 часа

Календар

Решения

  • № 183-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Упълномощаване на член на ОИК за предаване на ГД „ГРАО“, получените от СИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица от частичен избор за кмет на кметство Боденец, произведен на 23 октомври 2022 г.

  • № 182-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО БОДЕНЕЦ от първи тур 23.10.2022 г.

  • № 181-ЧМИ / 23.10.2022

    относно: Обявяване край на изборния ден в кметство с.Боденец в частичния избор за кмет на кметство с. Боденец, община Мездра, произведен на 23 октомври 2022 г.

всички решения